Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Αναγνώστες

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Loading...

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

http://stergiog.files.wordpress.com/2013/04/c0457a1f65e6.jpg

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ρηση του χριστου κατα την αφιξη ελληνων

Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου = Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου.
Ελλάς γαρ μόνη αληθώς ανθρωπογεννεί = Η Ελλάς είναι η μόνη που πραγματικά γεννάει, δημιουργεί ανθρώπους.
Φυτόν ουράνιον = Διότι είναι φυτό που ήρθε από τον ουρανό.
και βλάστημα θείον ηκριβωμένον = και βλάστησε στη γη ως θεϊκό πανάκριβο δώρο.
Λογισμόν αποτίκτουσα = η οποία εάν αποκτήσει τον συλλογισμό.
Οικειούμενην επιστήμην = Τότε οικειοποιείται ολόκληρη την επιστήμη.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ERRICA

On the heath there grows a little flower
And its name is Erika
A hundred thousand little bees
Swarm around Erika
Because her heart is full of sweetness,... Read More... Read More
Her flowery dress gives off a tender scent
On the heath there grows a little flower
And its name is Erika
In the homeland lives a little farm maid
And her name is Erika
This girl is my true treasure
And my luck, Erika
When the flower on the heath blooms lilac red,
I sing her this song in greeting.
On the heath there grows a little flower
And its name is Erika
Another little flower blooms in my small room
And its name is Erika
In the first rays of the morning and in the twilight
It looks at me, Erika
And it seems to me it speaks aloud:
Are you still thinking of your little bride?
Back home a farm maid weeps for you
And her name is Erika

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011